Nieuws archief

Nieuwsbrief 64 staat online

Datum: 19/12/2021
Auteur: David van Prooijen
Onze laatste nieuwsbrief staat online. Download de nieuwsbrief door hier te klikken

Nieuwsbrief 63 staat online

Datum: 16/05/2021
Auteur: David van Prooijen
Onze laatste nieuwsbrief staat online. Download de nieuwsbrief door hier te klikken

Praat mee over Delft aardgasvrij op woensdag 19 mei!

Datum: 10/05/2021
Door: Projectteam warmteplan Delft
Het warmteplan is al ver gevorderd. Per wijk hebben we de meest geschikte alternatieven voor aardgas onderzocht. Dit bespraken we in de vorige stadsgesprekken en kunt u inzien op delft.nl/warmteplan.

We hebben nu ook een voorlopige lijst opgesteld met de eerste buurten die we voor 2030 aardgasvrij willen maken. De lijst en de criteria die we hiervoor hebben gebruikt, bespreken we graag met u. We zijn benieuwd naar uw mening en u kunt ook vragen stellen aan wethouder Stephan Brandligt (duurzaamheid) en het projectteam.

De online bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur.

De gemeente wil graag zoveel mogelijk mensen attenderen op het stadsgesprek en de mogelijkheid daar vragen te stellen en zorgen te uiten. Daarom heeft zij ons gevraagd of wij onze achterban hierover willen informeren.

Meer informatie en aanmelden Op delft.nl/warmteplan leest u meer en kunt u zich aanmelden voor het stadsgesprek op woensdag 19 mei

Enquete Wilhelminapark Delft

Datum: 21/02/2021
Door: David van Prooijen
Enquete onder bewoners van de Hof van Delftwijk. Meedoen kan door hier te klikken.

Digitaal vragenuurtje rondom het Warmteplan

Datum: 19/02/2021
Door: Marnix Hofland-Mol
In februari is er in Delft veel aandacht voor de aankomende energietransitie, daarom het volgende: De gemeente stelt in 2021 ons Delftse 'Warmteplan' op. In dat warmteplan staat hoe we in de toekomst de stad op een duurzame manier kunnen verwarmen. In het najaar wordt dit plan in de gemeenteraad behandeld. Er wordt op dit moment volop aan gewerkt. Dus niet alles is nu al duidelijk. Daarom is het Platform Energietransitie gestart met een wekelijks digitaal vragenuurtje rondom het Warmteplan voor iedereen die meer wil weten over het aardgasvrij maken van de Delftse wijken: tijdens lunchtijd op iedere donderdag van 12.30 tot 13.30. Er zijn dan mensen aanwezig die met u meedenken over uw vragen en opmerkingen over de toekomstige warmtevoorziening. U kunt meedoen via de volgende link (videobellen): Zoom-vragenuurtje-warmteplan

Online stadsgesprekken over het Warmteplan

Datum: 02/02/2021
Door: Marnix Hofland-Mol
De gemeente is bezig met het maken van een Warmteplan. Dit is een plan om Delft stap voor stap aardgasvrij te maken. De gemeente heeft nu berekend welk energiesysteem voor welke buurt het meest voor de hand ligt. Ook heeft de gemeente een enquête over 'Delft aardgasvrij' gehouden. Wilt u weten wat er uit de berekeningen en de enquête is gekomen? En wilt u uw ideeën, vragen en zorgen over Delft aardgasvrij kwijt? Doe dan mee met een van de online stadsgesprekken over het Warmteplan. Wethouder Stephan Brandligt (duurzaamheid) en het projectteam gaan graag met u in gesprek. Aanmelden kan door hier te klikken.

LED voor Gloei

Datum: 19/01/2021
Door: Claudia Hofemann (015 duurzaam)
Tot en met 15 februari organiseert 015Durzaam een inwisselactie voor oude gloeilampen. Meer informatie

Nieuwsbrief 62 staat online

Datum: 01/12/2020
Auteur: David van Prooijen
Onze laatste nieuwsbrief staat online. Download de nieuwsbrief door hier te klikken

Doe jouw huis een warme jas aan

Datum: 22/11/2020
Door: Marnix Hofland (015 duurzaam)
"Vorig weekend is ons huis, samen met nog een aantal duurzaam verbouwde huizen, verlicht in het kader van de lancering van de website van 015 duurzaam."


Meer informatie over 015 duurzaam in het persbericht of bezoek de website https://www.015duurzaam.info/ en meld je aan!

Kansen herinrichting Hof van Delft te weinig benut

Datum: 16/06/2020
Door: Cheyenne Toetenel (Delft op Zondag)
"Aan de oostkant van de Hof van Delft worden op dit moment de rioleringen vervangen. Volgens verschillende partijen een mooi moment om bij de herinrichting meer groen aan te brengen in de Delftse wijk. Toch lijkt dit niet te gebeuren wat leidt tot onvrede." Lees
hier verder in Delft op zondag.

Nieuwsbrief 61 staat online

Datum: 11/05/2020
Auteur: David van Prooijen
Onze laatste nieuwsbrief staat online. Download de nieuwsbrief door hier te klikken

Nieuwsbrief 60 staat online

Datum: 01/11/2019
Auteur: David van Prooijen
Onze laatste nieuwsbrief staat online. Download de nieuwsbrief door hier te klikken

Nieuwsbrief 59 staat online

Datum: 16/04/2019
Auteur: David van Prooijen
Onze laatste nieuwsbrief staat online. Download de nieuwsbrief door hier te klikken

Nieuwsbrief 58 staat online

Datum: 05/10/2018
Auteur: David van Prooijen
Onze laatste nieuwsbrief staat online. Download de nieuwsbrief door hier te klikken

Nieuwsbrief 57 staat online

Datum: 05/06/2018
Auteur: David van Prooijen
Onze laatste nieuwsbrief staat online. Download de nieuwsbrief door hier te klikken

Nieuwsbrief 56 staat online

Datum: 01/11/2017
Auteur: David van Prooijen
Onze laatste nieuwsbrief staat online. Download de nieuwsbrief door hier te klikken

Nieuwsbrief 55 staat online

Datum: 01/04/2017
Auteur: David van Prooijen
Onze laatste nieuwsbrief staat online. Download de nieuwsbrief door hier te klikken

Inloopavond Olofsbuurt / Westerkwartier Delft

Datum: 15-11-2016
Auteur: Wijnand Renden


Op dinsdagavond 15 november, organiseert Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier een bijeenkomst in Wijkcentrum De Wending voor de wijkbewoners over de actuele onderwerpen in de wijk.
De onderwerpen die gepland staan voor de inloopavond zijn de Delftse Energie Coöperatie, de huisvesting van vluchtelingen/statushouders in de Van Bleyswijckstraat, de grondwaterproblematiek in de wijk, het Wilhelminapark, het gescheiden ophalen van afval door Avalex en de enquête over het parkeerbeleid door de BVOW.

Om 20.00 uur is er inloop met koffie en om 20.15 starten wij met de genoemde onderwerpen. De bijeenkomst eindigt om 22:00 uur.

Wijkbewoners zijn van harte welkom bij deze wijkavond van de BVOW Delft. Heeft u zelf een mededeling of bijdrage voor de agenda van de inloopavond, dan kunt u deze doorgeven via secretariaat@bvowd.nl

Enquête Parkeren 2016

Datum: 23-10-2016
Auteur: David van Prooijen

Om uw belang goed te kunnen behartigen vragen wij hiervoor uw mening via een enquête. Klik hier om het enquête formulier te openen.

Nieuwsbrief 54 staat online

Datum: 23/10/2016
Auteur: David van Prooijen
Onze laatste nieuwsbrief staat online. Download de nieuwsbrief door hier te klikken

Supporters van Schoon

Datum: 12/04/2016
Auteur: Guido van der Wedden
Jack Boogmans werkt vanuit De Papaver voor de gemeente Delft voor het project
Supporters van Schoon, mogelijk bekend bij wijkbewoners van televisie en radio. Als je samen met elkaar de straat schoon houdt, wordt de straat leefbaarder: kinderen spelen daar meer, mensen worden aardiger tegen elkaar, mensen zijn minder geneigd (nog) meer rotzooi op straat te gooien, etc. Er is volgens
onderzoek in rommelige straten ook meer criminaliteit. Samen kun je zorgen dat
de leefomgeving schoner blijft. vertelt over wat te doen als het afval er eenmaal ligt. Je kunt je dan aanmelden als Supporter van Schoon, je krijgt dat een afvalprikker en afvalzakkenring om zelf afval op te rapen. Buurtbewoners kunnen zich aanmelden als supporter van schoon via contact@papaverdelft.nl (onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer) of via de website. Dan kun je een ring en afvalprikker halen bij De Papaver. Je kunt ook bij De Papaver langs gaan. Ja zou ook voor een actie prikkers kunnen lenen, bijv. voor een actie met leerlingen van het Stanislas/
buurtbewoners/ studenten. Jack levert dan handschoenen, grijpers, ringen, zakken, vlag, etc.

Supporters van schoon

 

Buurthuis De Wending

Datum: 27/03/2016
Auteur: Guido van der Wedden
Wat is er aan activiteiten te doen
in buurthuis De Wending, met DOEL? Bekijk het hier

11 juni - open tuinendag in onze wijk

Datum: 27/03/2016
Auteur: Guido van der Wedden
Ook de Delftse PROEFtuin van Stichting
Groenkracht, gelegen aan de Nijverheidsstraat (achter de Aldi), doet mee. Daar is een tijdelijke stadsmoestuin van 0,5 ha waar op natuurlijke wijze groente en fruit wordt geteeld. De Delftse PROEFtuin is altijd op zoek naar vrijwilligers
en tot 1 april is het nog mogelijk een plukabonnement af te sluiten. Hiermee mag
wekelijks een deel van de oogst zelf vers geplukt worden. Zie:
http://www.groenkracht.nl/tuinen/delftse-proeftuin/

Nieuwsbrief 53 staat online

Datum: 01/03/2016
Auteur: Guido van der Wedden
Onze laatste nieuwsbrief staat online. Download de nieuwsbrief door hier te klikken

Lente in het Wilhelminapark

Datum: 13/01/2016
Auteur: Margreet Hogeweg
Heeft u het mede door inspanning van de BVOW gerenoveerde Wilhelminapark al bezocht? De drainage is verbeterd, de kinderspeelplaats is verplaatst en de honden hebben hun eigen renveld gekregen. Op 30 maart om 10 uur organiseert IVN natuurgidsen een excursie naar het prille groen, zoek naar bloeiende stinsenplanten en luister naar de vogels. Opgeven is niet nodig. Meer informatie hier.

Drie bewoners enthousiast

Datum: 08/10/2015
Auteur: Guido van der Wedden
Naar aanleiding van onze oproep voor nieuwe bestuurders hebben drie personen interesse getoond: Ron Leenheer uit het Westerkwartier en Martine Venema,en David van Prooijen uit de Olofsbuurt. Zij draaien komende tijd mee en kunnen dan mogelijk in het voorjaar van 2016 tot het bestuur toetreden.

Hoogbouw naast onze wijk

Datum: 08/10/2015
Auteur: Guido van der Wedden
De BVOW vindt het geplande bouwblok tussen Coenderstraat, nieuwe station/stadskantoor en bolwerk veel te hoog. Download hier ons bezwaar.

Reactie wijk op parkeertarieven Spoorsingelgarage

Datum: 24/09/2015
Auteur: Janny Gort
De BVOW heeft op verzoek van de wethouder per brief onze reactie op de voorstellen voor parkeerarrangementen in de Spoorsingelgarage gegeven. Download hier deze brief.

Parkeertarieven Spoorsingelgarage voor de wijk

Datum: 07/09/2015
Auteur: Janny Gort
Hierbij alvast de door de gemeente voorgestelde tarieven : Schil C: 650 per jaar, schil B: 850 per jaar; incidenteel parkeren voor vergunninghouders: 0,50 ct per uur tussen 10.00 en 17.00 en 0,10 ct tussen 17.00 en 10.00 uur. Prijzen op basis van prijspijl 2015. Wordt verhoogd met inflatiepercentage. Reacties via mail, facebook en op de bewonersavond 9 september, worden meegenomen in de reactie naar de wethouder eind september, begin oktober.

Nieuwsbrief 52 staat online

Datum: 07/08/2015
Auteur: Guido van der Wedden
Onze laatste nieuwsbrief staat online. Download de nieuwsbrief door hier te klikken.

Burgerjaarverslag gemeente Delft online

Datum:07/06/2015
Auteur: Guido van der Wedden

Het burgerjaarverslag van de Gemeente Delft staat online. In het verslag vindt u een flinke bijdrage van de BVOW

Klik op deze link om het verslag in te zien.

Informatieavond BVOW woensdag 3 juni 20.00 uur

Datum: 26/05/2015
Auteur: Guido van der Wedden

U bent weer welkom om aan te schuiven in buurthuis de Wending aan de Raamstraat.

De avond zal in het steken staan van hoe je als bewoner subsidie verkrijgt voor je initiatief. Sanne van 't Hof van de gemeente, afdeling Samenleving, zal deze avond toelichten wat het nieuwe Stimuleringssubsidiebeleid nu betekent voor burgers die een plan realiseerbaar willen maken. Aan de hand van de brochure Stimuleringssubsidie (te vinden via deze link).

Tevens zal zij vertellen over het Netwerk maatschappelijke initiatieven. Via de gemeentelijke website kan men ook vragen stellen over een maatschappelijk initiatief. Via deze link krijg je binnen 2 werkdagen een contactmoment/contactpersoon.

Werkgroep onveilige verkeerssituaties gestart

Datum: 26/05/2015
Auteur: Guido van der Wedden

Er is een start gemaakt met de inventarisatie van onveilige verkeerssituaties in onze wijk. Twee bewoners van onze wijk, Mark Pigmans en Henk de Blij hebben de de door de tijd gemelde situaties geinventariseerd, op papier gezet en willen zich verder beraden over het vervolg. Zij zullen 3 juni aanwezig zijn. Als u suggesties heeft, kunt u die aan hen melden.

Nieuwsbrief 51 staat online

Datum: 24/02/2015
Auteur: Guido van der Wedden
Onze laatste nieuwsbrief staat online. Download de nieuwsbrief door hier te klikken

Zorg(en) voor elkaar

Datum: 13/02/2015
Auteur: Janny Gort

Goed nieuws. Als je kijkt naar de landelijke website Zorgvoorelkaar.com zie je dat veel Delftenaren iets willen doen voor mensen die het nodig hebben. In onze stad (buurt) zijn dus vele mensen die graag iets willen doen voor mensen die het niet meer zelf kunnen, zoals boodschappen doen, kleine klusjes, autoritje en administratie. Ook vinden sommigen het leuk om af en toe met iemand te wandelen of samen iets te ondernemen. Opvallend is, dat er maar weinig mensen zijn in de Hof van Delft/Olofsbuurt/Westerkwartier die om hulp vragen. Zou dit komen door onbekendheid? Of is het internet en het omgaan met de pc een drempel? Of vinden mensen het moeilijk om hulp te vragen? In onze volgende nieuwsbrief besteden we meer aandacht aan dit onderwerp, houdt de brievenbus dus in de gaten! Zie ook: http://www.zorgvoorelkaar.com/delft

PERSBERICHT: Belangenvereniging houdt politiek aan parkeerbelofte

Datum: 11/02/2015
Auteur: Guido van der Wedden

In 2013 is betaald parkeren in Olofsbuurt-Westerkwartier ingevoerd vanaf 12 uur in plaats van vanaf 16 uur. Meerdere politieke partijen hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen begin 2014 beloofd om na de verkiezingen deze beslissing te willen heroverwegen. In het Optimalisatieplan Parkeren van wethouder Harpe (VVD) wordt hier echter niet voor gekozen, terwijl uit deze zelfde notitie blijkt dat de parkeerdruk tussen 12 en 16 uur ver beneden de norm is: er is dus geen reden voor betaald parkeren. Lees hier meer!

Inloopavond 13 november vervalt

Datum: 07/11/2014
Auteur: Guido van der Wedden

Wegens een gebrek aan agendapunten zal onze inloopavond op 13 november a.s. niet doorgaan. We informeren u zodra er weer nieuwe data zijn gepland.

Nieuwsbrief 50 staat online

Datum: 30/08/2014
Auteur: Guido van der Wedden
Onze laatste nieuwsbrief staat online. Download de nieuwsbrief door hier te klikken hier.

Uitslag enquête parkeerbeleid

Datum: 05/06/2014
Auteur: Guido van der Wedden
Afgelopen maand is door een groot aantal bewoners onze enquête ingevuld. Belangrijkste conclusies zijn dat de wijk in meerderheid ontevreden is over de gewijzigde bloktijden en geen digitale bezoekerskaart wil. De BVOW beschouwt de uitslag van deze enquête als de mening van de wijk en gebruiken als basis voor onze acties richting de gemeente rondom de evaluatie. Lees meer hier.

Inloopavond 11 juni afgelast

Datum: 05/06/2014
Auteur: Guido van der Wedden

De inloopavond 11 juni is afgelast. Wij wensen u een prettige zomervakantie en na de zomer komen wij weer bij elkaar.

Geslaagd fête de la nature

Datum: 05/06/2014
Auteur: Guido van der Wedden
Zondag 25 mei was er een zeer geslaagd feest in het Wilhelminapark in prettige samenwerking met de KNNV. Wilt u weten wat u gemist heeft, kijk dan naar de foto's op onze facebookpagina (http://www.facebook.com/groups/bvowd/ ) of lees de gemaakte haiku's in de bijlage.

Meedenken over speeltuin

Datum: 24/04/2014
Auteur: Guido van der Wedden

Het kleine speeltuintje in het Wilhelminapark krijgt op verzoek van betrokkenen uit de buurt, een andere locatie. Wel weer in het park, maar meer aan de
voorkant, zodat het wat meer centraal ligt. Het is de bedoeling dat dat dit jaar nog gaat gebeuren Waar het nieuwe speeltuintje precies komt, welke sfeer het
moet hebben, voor welke leeftijdsgroep, moet nog worden bepaald.

Op woensdagavond 14 mei organiseert de BVOW daarom samen met de gemeente een informatieavond over de nieuwe locatie en vorm van de speeltuin. Gebruikers en andere belanghebbenden zijn van harte welkom om met suggesties en ideeën te komen. Om 20.00 uur inloop met koffie, locatie: buurthuis De
Wending.

Beheer Wilhelminapark

Datum: 21/03/2014
Auteur: Guido van der Wedden

Het Wilhelminapark is in 1931 vanuit een zekere visie aangelegd als park in de Engelse landschapsstijl. De gemeente Delft heeft het benoemd tot een van de Groene Parels, een soort van groen monument. Helaas wordt het park niet als zodanig beheerd. Klik hier voor het hele artikel.

Parkeren na het viaduct

Datum: 21/02/2014
Auteur: Rudy Negenborn

In 2015 zal het Spoorviaduct op de Spoorsingel/Phoenixstraat worden verwijderd. Dit betekent het tijdelijk verlies van honderden parkeerplekken aan de rand van de Olofsbuurt en het Westerkwartier. Waar zullen de auto's die daar nu geparkeerd staan straks gaan parkeren? Zullen de auto's bij ons in de buurt komen parkeren? Een team TUDelft studenten heeft hier op verzoek van de BVOW onderzoek naar gedaan. Kom naar de inloopavond op 12 maart en discussieer mee over welke oplossingen de overlast zouden kunnen minimaliseren. Klik hier voor meer informatie.

Gemeenteraadsverkiezingen

Datum: 07/02/2014
Auteur: Guido van der Wedden

Wilt u weten wat de politieke partijen voor uw wijk doen, download dan hier onze verkiezingskrant. Wilt u weten welke beloftes in 2010 en 2006 zijn gedaan, lees dan nieuwsbrieven 33 of 21.

Opruimactie op 29 maart!

Datum: 17/01/2014
Auteur: Guido van der Wedden

Opruimactie op 29 maart
Zwerfafval staat hoog in de ergernissentop-tien. Gelukkig is het probleem heel makkelijk op te lossen: als 25% van de Nederlanders dagelijks één stuk zwerfvuil opraapt dan is al het zwerfafval verdwenen (zie www.kleanworldwide.nl) .

Op 29 maart is het landelijke opschoondag, we gaan dan samen zwerfvuil te lijf. Gemeente Delft organiseert samen met bewoners opruimactie in de wijken. Doet u ook mee? Meld u aan bij papaver@delft.nl en u ontvangt t.z.t. nadere informatie. Delft schoon, doe het gewoon!

Voorzitter gezocht

Datum: 09/01/2014
Auteur: Guido van der Wedden

BVOW is per 9 april op zoek naar een nieuwe voorzitter. Taken zijn: aansturen bestuur, voorzitten inloopavonden, contact onderhouden met gemeente, politieke partijen, andere belangenverenigingen en organisaties in Delft. Heeft u interesse, stuur dan uw sollicitatie voor 15 februari 2014 naar guido@bvowd.nl .

Nog geen verbetering Wilhelminapark

Datum: 09/01/2014
Auteur: Guido van der Wedden

In 2012 luidde de BVOW de noodklok over de slechte staat van onderhoud van het Wilhelminapark. Zie deze brief. Helaas is er sindsdien vanuit de gemeente nauwelijks iets gebeurd. De BVOW en bomenstichting luiden opnieuw de noodklok. Op 6 januari spraken de organisaties hierover met raadsleden van Groen Links.

Delen is het nieuwe hebben

Datum: 28/11/2013
Auteur: Guido van der Wedden

"Delen is het nieuwe hebben" dat is het thema van nieuwsbrief 47 (download hier) en van de inloopavond op 11 december om 20 uur. Hoor hoe sites als zorgvoorelkaar.nl, couchsurfing.org, snappcar.nl, greenwheels.nl, thuisafgehaald.nl, huisoppas.nl, woningruil.nl en peerby.com uw leven socialer, aangenamer en goedkoper maken!

Inloopavond 13 november komt te vervallen

Datum: 10/11/2013
Auteur: Guido van der Wedden

De inloopavond van a.s. woensdag komt te vervallen. We zien jullie graag terug op de inloopavond van 11 december, met als thema 'Delen wordt het nieuwe hebben'. Meer informatie volgt.

Opruimactie Wilhelminapark
Datum: 15/09/2013
Auteur: Guido van der Wedden

Wethouder Brandligt ontvangt hardloper Anne van Dalen om 15.30 uur bij de ingang van het park (hoek Colijn straat/Westplantsoen) en vervolgens gaat zij samen met hardlopers, buurtbewoners, scholieren en andere belangstellenden een rondje zwerfvuil ruimen. Komt u ook? Meer info hier.

Vragen over de spoorzone?
Datum: 31/08/2013
Auteur: Guido van der Wedden

Op woensdag 11 september schuiven Jos Geradts (directeur) en Marlies van Arendonk van het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft bij onze inloopavond aan. Kom dus om 20 uur naar Buurthuis De Wending. 

Bloktijden Spoorsingel ongewijzigd
Datum: 26/08/2013
Auteur: Guido van der Wedden

Dat het nieuwe parkeerbeleid ook voor de gemeentelijke ambtenaren niet helemaal duidelijk was, blijkt uit de vergunningen die voor komend jaar zijn afgegeven op de Spoorsingel: dit betreft vergunningen voor maandag tot en met zaterdag. Op zondag zou volgens de gemeente gratis geparkeerd kunnen worden, net zoals in de rest van schil C. Uit nadere navraag blijkt dit om een fout te gaan, ook komend jaar moet er op de Spoorsingel gewoon op zondag mét vergunning geparkeerd worden

Radio-interview met BVOW over bezwaren nieuw parkeerbeleid
Datum: 25/05/2013
Auteur: Guido van der Wedden

Klik hieronder op play om het interview te beluisteren.Kies voor parkeren met schijf
Datum: 23/04/2013
Auteur: Guido van der Wedden

Groen in de Wijk geveltuinen
Datum: 21/04/2013
Auteur: Guido van der Wedden

Op verzoek van diverse bewoners tijdens onze inloopavond Groen in de Wijk is hier informatie van de KNNV Delfland te downloaden over het maken van een geveltuin.

Maak uw mening duidelijk
Datum: 16/04/2013
Auteur: Guido van der Wedden

Bent u het ook oneens met de plannen van de gemeente, download dan hier de flyer en plak deze achter uw raam.

BVOW teleurgesteld in parkeernota
Datum: 14/04/2013
Auteur: Guido van der Wedden

Het regent e-mails bij de BVOW van verontruste buurtbewoners over het nieuwe parkeerbeleid. De belangrijkste bezwaren van de belangenvereniging hiertegen zijn:

  1. Verruiming van de bloktijden: hiermee wordt een probleem opgelost dat er in onze wijken niet is; overdag is er namelijk geen parkeerprobleem. Daarnaast is dit niet gastvrij: mantelzorgers, oppasoma's, etc. kunnen overdag niet meer gratis voor de deur parkeren. De bezoekerskaart gaat vaker nodig zijn.
  2. Invoer van de digitale bezoekerskaart: veel minder parkeeruren, voor veel meer geld. Onhandig voor ouderen, en hoe zit het met de privacy? De buurt vraagt om behoud van de huidige draaischijf en geen moderne modefratsen.
  3. Inspraakproces 2012-2013: een deel van de belangenverenigingen is niet gesproken, naar de BVOW is niet geluisterd, want bovenstaande bezwaren hebben wij steeds ingebracht. Wethouder Junius: laat uw ambtenaren hun huiswerk alstublieft over doen!

Volgend jaar rond deze tijd zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. We houden de wijken op de hoogte over welke partijen wel naar uw bezwaren luisteren. Lees meer in deze brief aan de raad.

Laat van u horen en e-mail het raadslid waarop u gestemd heeft, zoek de contactgegevens op via ris.delft.nl

Lege ruimte spoorzone
Datum: 24/02/2013
Auteur: Guido van der Wedden

Stedenbouwkundigen, architecten en de gemeente lanceren het ene na het andere plan over de spoorzone, maar wat wil u als bewoner dat er gebeurt met de lege ruimte? Vul de enquête in op http://www.wijmakendelft.nl/

BVOWD-Inloop avond over veiligheid
Datum:08/02/2013
Auteur: Guido van der Wedden

Woensdag 13 februari om 20.00 uur is er een inloopavond met het thema veiligheid. Wat kunt u deze avond verwachten?
Bestuurslid Marc Wiese zal kort iets vertellen over de criminaliteitscijfers van 2012 in de wijken Olofsbuurt en Westerkwartier.

Daarna zal Tim Gagesteijn van Tg Glashandel & Tg Slotenmakers iets vertellen over inbraakpreventie en hang en sluitwerk. Heeft u vragen over inbraakpreventie, dan kunt u ze hier stellen.

Tot slot krijgt u de gelegenheid om uw ervaringen ten aanzien van veiligheid aan de BVOWD te melden. Voelt u zich onveilig en waar komt dit door? Of ziet u veel criminaliteit in uw buurt. De BVOWD zal inventariseren wat er leeft. Met deze informatie willen wij gaan kijken wat u zelf in samenwerking met  gemeente, politie en de BVOWD hier aan kunt doen. Mogelijk dat wij later in dit jaar hier een speciale vervolg avond voor gaan plannen en specialisten hiervoor uitnodigen. De

BVOWD werkt graag samen met u aan een veilige en leefbare wijk.

Geslaagde nieuwjaarsdiscussie/borrel:
Datum: 10-01-2013
Auteur: Guido van der Wedden

De nieuwjaarsdiscussie/ borrel was geslaagd. Delftse politici discussieerden met circa 40 bewoners uit de wijk over parkeren. Na afloop werd gezamenlijk het glas geheven op het nieuwe jaar. Lees het verslag hier.

Nieuwjaarsdiscussie/borrel op 9 januari 2013:
Datum: 01-01-2013
Auteur: Guido van der Wedden

Vertegenwoordigers van Delftse politieke partijen gaan aan de hand van stellingen in discussie met elkaar over parkeren. In het voorjaar van 2013 stelt de raad het nieuwe parkeerbeleidskader vast en we willen de politici alvast wat te denken geven. Vrijwel alle politieke partijen hebben inmiddels aangegeven langs te komen. Bewoners zijn uiteraard van harte welkom (om u draait het immers!), zie
deze uitnodiging. Na afloop heffen we gezamenlijk het glas.

Dinsdag 10 december – lichtjesavond op de sloot

Op lichtjesavond is er deze keer ook iets bijzonders te beleven in onze wijk en wel op de Buitenwatersloot: om 17 uur kan er bij slagerij Lander een heerlijke kop ambachtelijke erwtensoep worden gegeten, bij belevingswinkel Juffrouw Josje zijn er dan ook nog drijflichtjes te versieren en bij ’t Stoffig Pakhuis worden hippe lichtjesavond-liedjes-mappen verkocht. Om 18 uur gaan de zelfgemaakte lichtjes te water, het allermooiste lichtje verdient een prijs. Om 19 uur wordt er gezongen, meezingen mag.

Dinsdag: geen inloopavond
Vanwege lichtjesavond (en bij gebrek aan agendapunten) vervalt de inloopavond a.s. dinsdag 10 december. De volgende bijeenkomsten zijn op:

wo 9 jan - Nieuwjaarsbijeenkomst (om 19:30);

wo 13 feb - Inloopavond sociale veiligheid in de wijk (wijkagent wordt uitgenodigd);

wo 13 mrt - Inloopavond groen in de wijk (KNNV Delfland komt).

BVOW in actie
De afgelopen tijd heeft de BVOW weer van zich laten horen richting gemeenteraad. Zo hebben we via een brief de noodklok geluid voor het Wilhelminapark (zie http://t.co/pZaD4sBR ). De raad heeft de wethouder gevraagd op deze brief te reageren.

Verder hebben we onze zorgen geuit over de vermindering van inspraakmogelijkheden op groen en bestemmingsplannen (klik hier). De fractie van de SP gaat voorstellen deze brief te bespreken en de BVOW uit nodigen om deze in de raad toe te lichten.

Uitslag wijkbrede enquête 2012:
Datum: 01-10-2012
Auteur: Guido van der Wedden

De uitslag bevestigt de mening die wij al jaren namens de wijk uitdragen: de vergunning mag niet duurder worden, we willen geen digitale bezoekerskaart en de parkeertijden zijn prima zoals ze zijn. Lees meer hier.

Enquête paneldiscussies parkeren
Datum: 01-07-2012
Auteur: Guido van der Wedden

Op 5 juli en 15 augustus vinden de paneldiscussies parkeren plaats, georganiseerd door de gemeente Delft. Naast de BVOW nemen ook andere vertegenwoordigers van belangenverenigingen en ondernemers hieraan deel. Om uw belang goed te kunnen behartigen vragen wij hiervoor uw mening via een enquête. Download nieuwsbrief met enquête hier

Het is weer fijn om in het Wilhelminapark te zijn
Datum: 19-06-2012
Auteur: Hannah Koning

De Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier heeft op maandag 18 juni het actieplan ‘Het is weer fijn om in het Wilhelminapark te zijn’ aangeboden aan wethouder De Prez. Het actieplan is tot stand gekomen na een oproep in de BVOW-nieuwsbrief ‘Stop de verloedering van het Wilhelminapark’. Download het actieplan hier.

Inbraken Westerkwartier
Datum: 01-06-2012
Auteur: Marc Wiese

Afgelopen weekend zijn er in het Westerkwartier verschillende woninginbraken geweest, alsmede een melding van verdachte omstandigheden bij een woning. Op de gevels van de woningen stonden tekens geschreven. In een paar gevallen betrof dit een gele
pijl. Is u ook zoiets opgevallen? Bel dan naar 0900 8844.

Stanislas in actie tegen afval:
Datum: 15-05-2012
Auteur: Guido van der Wedden

In het kader van hun maatschappelijke stage, waar ook de BVOW bij betrokken was, maakten leerlingen van het Stanislascollege filmpjes om hun leeftijdsgenoten ervan te overtuigen afval niet op straat of in het park te gooien. Kijk hier naar deze filmpjes.

Nieuwsbrief 40 staat online.
Datum: 09-05-2012
Auteur: Arthur van Adrichem

Onze laatste nieuwsbrief staat online. Download de nieuwsbrief door hier te klikken.

Nieuw bestuur BVOW
Datum: 24 april 2012
Coby de Koning heeft tijdens de ALV na 8 jaar afscheid genomen als voorzitter. Het bestuur zal Coby niet alleen missen om haar dossierkennis, vastberadenheid en tomeloze inzet, maar met name ook om haar humor. Coby is opgevolgd door bestuurslid Hannah Koning. Daarnaast is Marc Wiese toegetreden tot het bestuur. Hij gaat zich richten op de sociale veiligheid in onze wijk. De functies van secretaris en penningmeester zijn ongewijzigd.

Buurtvergadering 17 april
Datum: 14 april 2012
Van 20 - 22 uur in buurthuis De Wending. Het bestuur van de BVOW doet verslag van het afgelopen jaar en vertelt over de plannen voor 2012. Tijdens deze vergadering is er voldoende gelegenheid voor vragen uit de zaal. Er
zal koffie en thee geschonken worden.

Winterfeest en uitslag wedstrijd!
Datum: 11-02-2012
Auteur: Guido van der Wedden

Glühwein, erwtensoep, appelbeignets, vuurkorven en natuurlijk sneeuw. Ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan organiseerden wij vandaag een heuse wintermarkt op het pleintje bij het Sint Olofsbuurthuis. Veel buurtbewoners kwamen even een kijkje nemen, een gezellige dag met dank aan al diegenen die hielpen of gewoon aanwezig waren. Wij wilden met deze dag onderstrepen dat wij in tien jaar tijd zijn uitgegroeid van een actiegroep tegen het vergunningparkeren tot een buurtvereniging die zich op allerlei manieren inzet. De wijkcoördinator van de gemeente Delft feliciteerde het bestuur van de belangenvereniging en overhandigde ons een mooie fotocollage van tien jaar belangenvereniging.

Winterfeest BVOWD

De uitslag van de wedstrijd 1 jaar gratis parkeren:
Paxlaan 48 en Buitenwatersloot 22: gratis bezoekerskaart;
Hovenierstraat 10: gratis parkeervergunning.


Winterfeest!
Datum: 23-01-2012
Auteur: Guido van der Wedden

Op 11 februari van 12 tot 17 uur wordt ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan een winterse wijkmarkt gehouden in het park aan de Sint Olofsstraat/ Singelstraat. Met allerlei kraampjes, erwtensoep, live muziek, warme dranken, etc. Alle buurtbewoners zijn van harte welkom!
Volg op twitter: #lustrumbvow

Winterfeest BVOWD

Meer info? Bekijk de poster.

Steun voor lokale ondernemers
Datum: 11-12-2011
Auteur: Hannah Koning

De BVOW steunt vanaf nu ook de lokale ondernemers in de wijk. Nieuwe bewoners krijgen een welkomstbrief met een overzicht van alle ondernemers in de wijk inclusief adres, website en type winkel met kortingsbonnen van sommige ondernemers. Op deze manier wil de BVOW ook opkomen voor de belangen van de ondernemers en ze een steun in de rug bieden in deze economisch lastige tijden.

Parkeertarieven stijgen fors? BVOW in actie
Datum: 27-10-2011
Auteur: Guido van der WeddenVanavond bespreekt de raad het voorstel van B&W om de parkeertarieven en de leges daarop fors (in totaal 17%) te laten stijgen. Daarmee wordt gepoogd de autobezitters in de schil te laten opdraaien voor een deel van de financiële tekorten van onze stad. Terwijl die tekorten ook door andere wijken en niet-autobezitters moeten worden gedragen. Dit voorstel is voor ons dan ook volstrekt onacceptabel. Wij hebben daarom een brief gestuurd. .
Vanavond zal Harry van Adrichem namens de BVOW ook in de commissievergadering inspreken. Wilt u hem door uw aanwezigheid steunen, zorg dan dat u vanavond om 19u30 in het Stadhuis op de Markt bent. U kunt zelf ook als bewoner inspreken (aanmelden via griffie@delft.nl, of aan de deur tot half acht).

Donkere maanden preventietips
Datum: 20-10-2011
Auteur: Marc Wiese.

De dagen worden weer korter, de BVOW raadt u aan om extra goed op te letten voor inbraak. Hier vindt u tips om inbrekers buiten te houden."

Plassen Buitenwatersloot
Datum: 31-05-2011
Auteur: Guido van der Wedden

Plassen Buitenwatersloot

Bij regenval verandert de Buitenwatersloot van het begin tot het einde in twee lange plassen. Het doet denken aan lang vervlogen tijden toen de Buitenwatersloot een onverhard karrenspoor was met knotwilgen erlangs. Om deze plassen te ontwijken, halen fietsers allerlei rare capriolen uit, die soms gevaarlijke confrontaties opleveren met het autoverkeer. De BVOW blijft de gemeente erop wijzen dat het nu eens tijd wordt het jarenlang uitgestelde onderhoud aan de bestrating van Delfts oudste gracht buiten de Binnenstad aan te pakken.

Actie Wilhelminapark
Datum: 23-05-2011
Auteur: Guido van der Wedden

Start actie Wilhelminapark: met een maatschappelijke stage van leerlingen van het Stanislas College is onze actie om de verloedering van het Wilhelminapark tegen te gaan officieel van start gegaan. De komende tijd zal onder leiding van de BVOW aan een een gezamenlijk plan van aanpak voor het park gewerkt worden dat aan de gemeente zal worden aangeboden.

Foto leerlingen Stanislas College

Maatschappelijke stage Wilhelminapark
Datum: 05-04-2011
Auteur: Guido van der Wedden

Vanaf 9 mei starten leerlingen van het Stanislascollege maatschappelijke stages. De leerlingen gaan zich inzetten voor een schoner Wilhelminapark en een betere relatie tussen de school en de buurt. Zij zullen zich op een aantal momenten richten op de omwonenden: voor een interview, voor een buurtbijeenkomst en voor een buurtfeest. Hiervoor wordt de medewerking van de wijkbewoners gevraagd bij de volgende activiteiten:
- opruimen zwerfvuil in het park op dinsdag 10 en woensdag 11 mei
- enquêtes met buurtbewoners op dinsdag 10 mei
- een buurtbijeenkomst op donderdagmiddag 12 mei
- een afsluitend buurtfeest op vrijdagmiddag 13 mei v.a. 15.30 uur
Samen werken we aan een schoner Wilhelminapark.

Gemeente Hof van Delft na 90 jaar heropgericht‏
Datum: 30-03-2011
Auteur: Guido van der Wedden

Gemeente Hof van Delft na 90 jaar heropgericht

Klik hier voor het bericht.

BVOW en gemeente creëren samen 2 nieuwe parkeerplaatsen
Datum: 22-03-2011
Auteur: Guido van der Wedden

Op 22 en 23 maart worden aan de Buitenwatersloot twee nieuwe parkeerplekken gecreëerd. Het gaat om plaatsen waar in het verleden een bedrijf met een uitrit heeft gezeten, die soms echter al jaren niet meer als uitrit wordt gebruikt.

Tijdens het jaarlijkse overleg met wethouder Milène Junius kaartte het bestuur van de BVOW daarom de ongebruikte uitritten aan. Eerst heeft de gemeente daarna gekeken of het inderdaad mogelijk was extra parkeerruimte te creëren. Vervolgens is de BVOW bij de bewoners langs de deur gegaan om te vragen of zij ermee instemmen. Voorwaarde voor de gemeente is namelijk dat de bewoners van het huis waar de voormalige uitrit bijhoort akkoord zijn. De bewoners bleken akkoord. Dit is doorgegeven aan de gemeente.

Durk Jellema, coördinator Parkeren van de gemeente Delft, heeft inmiddels afgelopen vrijdag laten weten dat op 22 en 23 maart plaatsen worden aangepakt. Het gesprek met wethouder Junius vond plaats op 14 februari. Door snel schakelen tussen de gemeente en belangenvereniging en voortvarend optreden van de gemeente wordt nu, amper meer dan een maand later, ons idee al uitgevoerd. Onze complimenten aan de wethouder en haar medewerkers!

Nieuwsbrief 36 online
Datum: 27-02-2011
Auteur: Arthur van Adrichem

De laatste nieuwsbrief staat online. Klik hier om deze te openen.

BVOW op Twitter
Datum: 17-01-2011
Auteur: Arthur van Adrichem

Voor de modernsten onder ons: vanaf heden is de BVOW ook te volgen op twitter via @bvowdelft


Nieuwsbrief 35 staat online.
Datum: 19-09-2010
Auteur: Arthur van Adrichem

Onze laatste nieuwsbrief staat online. Download de nieuwsbrief door hier te klikken.

Nieuwsbrief 34 staat online

Datum: 13-04-2010
Auteur: Arthur van Adrichem

Onze laatste nieuwsbrief staat online, waarin ook de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 27 april om 20 uur in Buurthuis de Wending zit. Komt allen en vertel ons wat we in ons jaarlijkse gesprek met de wethouder moeten meenemen, kom als u graag bestuurslid wil worden, of als u gewoon wil luisteren naar wat er afgelopen jaar in onze wijken gespeeld heeft en ons komend jaar te wachten staat. Kortom, kom en misschien wint u wel een jaar lang gratis parkeren!

Download de nieuwsbrief door hier te klikken.

Gemeente luistert eindelijk naar bewoners

Datum: 17-07-2010
Auteur: Guido van der Wedden

De BVOW heeft de gemeente meerdere malen gewezen op de afspraak parkeerplaatsen in het spoorzonegebied te zullen compenseren. Ook vroeg de BVOW om het terreintje bij het Berkman tankstation, waar nu fietsenrekken staan, weer voor auto's in te richten. Na vragen van Linda Böcker (VVD) in de commissie Verkeer heeft de wethouder toegezegd dat op dit terrein weer auto's zullen kunnen parkeren. Inmiddels heeft ook het Ontwikkelbedrijf Spoorzone Delft gezegd dat dit snel gaat gebeuren. Zie ook dit krantenbericht."